Вал отбора мощности от КПП к насосу автокрана 25K

Цена с НДС: 
4 300,00 руб.